Doplňující programy

LOGOPEDIE
Na začátku školního roku zajistíme návštěvu logopeda v naší mateřské škole. Ten provede depistáž výslovnosti. Děti s vadami dostanou doporučení k návštěvě logopedické poradny.

VYŠETŘENÍ ZRAKU
Každoročně mají rodiče možnost nechat vyšetřit zrak svého dítěte v mateřské škole. Pod patronací ZPŠ provedou školení pracovníci screeningové vyšetření pomocí přístroje Plusoptix S09.

KURZ PLAVÁNÍ
S nejstaršími dětmi jezdíme do sportovního areálu v Jičíně. Celkem 10 plaveckých lekcí probíhá od září do listopadu.

ANGLIČTINA
Kroužek Seznamování s anglickým jazykem probíhá od října do května. Děti vede zkušená lektorka pravidelně každé pondělí.

DEN ZEMĚ, SOLNÁ JESKYNĚ, NÁVŠTĚVA DIVADEL, MUZEA, GALERIÍ, VÁNOČNÍ BESÍDKA, NOCOVÁNÍ V MŠ, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ NA POUTI, VÝLETY ZA POZNÁNÍM...

obrázek


Spolupracujeme s partnery

Základní škola ve Veselé
podzimní setkání, společná vánoční besídka v obci, využití interaktivní tabule, práce na PC v ZŠ, karneval, Čarodějnice, vynášení Morany, vítání budoucích prvňáčků, rozloučení s předškoláky, společný celodenní výlet …

Veselá Vesnice, o.s.
Rozsvícení vánočního stromu na návsi s kulturním vystoupení dětí, setkání se zahraniční skupinou umělců z Polska, Španělska, Portugalska…, taneční vystoupení na Pouti ve Veselé v červnu

Osadní výbor a Sportovní klub ve Veselé
pomoc s organizací Vánoční besídky a s vystoupením na pouti, sponzorství, možnost přednostně využívat areál dětského hřiště v sousedství školy

ZUŠ v Mnichově Hradišti
výběr talentovaných dětí do zájmových kroužků (jaro), návštěva koncertů a výstav uměleckých děl v konírně ZUŠ

Knihovna v Mnichově Hradišti
každoroční návštěva, intenzivně podporujeme čtení knih dětem

Státní policie
ukázka práce s bezpečnostní tematikou

SDH
ukázka práce, sponzorství

RODIČE
třídní schůzky, besídka, pomoc při sběru papíru, plastových víček, žaludů, kaštanů, materiální pomoc…


obrázek

obrázek

obrázek


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl