Vítejte na stránkách naší školky

Vedoucí učitelka:
Pavla Churáčková

Učitelka:
Milena Cihlářová

Školnice:
Jana Bečicová

Telefon: 773 975 252
E-mail: msvesela@centrum.cz

Adresa:
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště
příspěvková organizace

Pracoviště 3 – VESELÁ
Školní č.p. 70
295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá

Provoz MŠ:
06.00 – 15.30 hod


Aktuální informace
Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období kalendářního měsíce března 2020
Ředitelka Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, v souladu s § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle odst, 5 § 6 vyhlášky č.I4/2005 Sb., o předškolním vzděláváni. v platném znění, stanovila výši úplaty za předškolní vzděláváni na období kalendářního měsíce března 2020 takto : Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období kalendářního měsíce března 2020 je stanovena na částku 225,-Kč. Odůvodnění: V celé Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, je z důvodu vyhlášení krizového stavu na území ČR a z rozhodnutí zřizovatele mateřské školy provoz omezen od 17.3.2020 pouze pro děti rodičů pracujících ve veřejné správě, pro děti matek samoživitelek a speciální případy odůvodněné stávající krizovou situací. Školné za tyto děti bude hrazeno v plné výši, tzn. 450,- Kč za kalendářní měsíc. Snížená částka je určena pouze pro děti, které od 17.3.2020 do 31.3.2020 mateřskou školu nenavštěvují, a je stanovena poměrnou částkou z výše úplaty stanovené pro stávající školní rok.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 89 ZE DNE 15.3.2020 A PŘIJETÍM KRIZOVÉHO OPATŘENÍ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ UZAVÍRÁ PRO VEŘEJNOST… (Vláda nařizuje s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, …) PROVOZ PRO DĚTI POTŘEBNÉ UMÍSTIT JE V MŠ MÍROVÁ OD 6.00 -16.30 HODIN. RODIČŮM DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, POKUD O TO POŽÁDAJÍ, BUDE VYSTAVEN DOKLAD O OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE OD 17.3.2020. NAPIŠTE , PROSÍM, NA EMAILOVOU ADRESU: ms1mh@comfeel.cz jméno rodiče i dítěte, RČ dítěte. Na Vaší emailovou adresu zašle paní ředitelka scanem potvrzení. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ MŠ Veselá

OZNÁMENÍ O PROVOZU MŠ
Od úterý 17.3.2020 zajišťuje provoz mateřské školy pouze pracoviště Mírová. Provoz je zajištěn pouze pro děti, jejichž rodiče vykonávají nezbytně nutná povolání pro zajištění chodu státu (bezpečnostní složky, zdravotnictví ..) a dále pro matky samoživitelky TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ


!!! OPATŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!
ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE PO DOBU TRVÁNÍ OPATŘENÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ VAŘIT PODLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍTOMNÝCH DĚTÍ. JE ZRUŠEN VÝDEJ OBĚDŮ V PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

Hudební vzdělávací pořad v mateřské škole
V úterý 3.3.2020 čeká děti v MŠ hudební vzdělávací pořad v rámci PROJEKTU PASTELKY II. Akci s názvem :,,Muzikantský rok" povede lektorka paní Čemusová.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav od školního roku 2020/2021, se bude konat ve dnech: 5. a 6. května 2020 od 14:30 hodin do 16:00 hodin. Zápisu bude předcházet dne 21. dubna 2020 „Den otevřených dveří“: • ve Veselé od 14:30 hodin do 16:00 hodin. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne k 31.8.2020 věku 5 let, je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. K zápisu je třeba doložit: • vyplněnou žádost o přijetí, • lékařem potvrzený evidenční list dítěte, • rodný list dítěte, • občanský průkaz matky (za účelem ověření bydliště dítěte). Tiskopisy můžete získat 21.4.2020 v Mateřské škole ve Veselé( tj. Den otevřených dveří).

KARNEVAL V MŠ
Prosíme rodiče,aby na úterý 25.2.2020 připravili svému dítěti masku na karneval ve školce. Děkujeme!

EKO ZOO
V úterý 11. února 2020 odjíždíme ráno v 8 hodin autobusem od MŠ ve Veselé do EKO ZOO v Mladá Boleslavi , název naučného programu: Za zvířátky do ohrádky . Do batohu dejte dětem lahev s pitím, malou dobrotu popř. ovoce. Svačinu dostanou děti na cestu z MŠ . Můžete dítěti přibalit tvrdé pečivo , jablko nebo mrkev pro zvířátka. Děkujeme !

Jarní prázdniny
Od 3.-7.2.2020 budou Jarní prázdniny. Mateřská škola ve Veselé bude tento týden uzavřena. Provoz zajišťuje MŠ v Mírové ulici. Do pondělí 20. 1. 2020 , prosíme , o nahlášení (u nás ve třídě) případných zájemců o umístění. Děkujeme.

Starší novinky

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl